www.vblurpage.com
Veikko's Blur Pagewww.vblurpage.com
 Home > Lyrics & Tabs > Miscellaneous lyrics > Monkey Bee


Monkey: Journey To The West
Monkey Bee
Princess Iron Fan’s Servants:

NAI NAI WAI MIAN YOU GE QI TIAN DA SHENG YAO
JIE BA JIAO BAO SHAN (Repeat throughout)
Princess, a monkey called “Equal to Heaven” wants
to see you


Princess Iron Fan:

BA WAN SI QIAN
How can you be back so soon?

WEI HE PO HOU
You impossible monkey!

ZAI SHAN SAN SHAN FAN ZHUAN YU ZHOU
I will impel you away again with my fan, churning
the universe over and over

BA JIAO BAO SHAN WEI LI WU BI
The Palm-leaf fan is powerful

BA WAN SI QIAN ZHUAN SHEN HUI CI
How can he be back so soon?

WEI HE PO HOU JING SHAN BU ZOU.
You impossible monkey!

ZAI SHAN SAN SHAN FAN ZHUAN YU ZHOU
I will impel you away again with my fan, churning
the universe over and over


Monkey King:

WO BAO TANG SENG QU XI JING
I’m guarding Tripitaka on his way to India for the
Holy Scriptures

JIE NI BAO SHAN YONG YI YONG
Could you please lend me your fan

YONG WAN LE JIU HUAN GEI NI
I will return it to you as soon as we’re done

BIE NA MUO XIAO QI MA
Don’t be so stingy


Guan-Yin:

WU KONG GONG XI
Congratulations Monkey

QU JING LAI LIAO
You have come to retrieve the holy scriptures

SHI FU TANG SENG ZAI NA
Where is Tripitaka?

SONG NI YI LI DING FENG DAN
Take this magic pill so she will not be able to blow
you away again

Home | News | Band Info | Discography | Gigography | Pictures | Lyrics & Tabs | Articles | Forum | Links

Updates | About | Search | Contact

Copyright 1998-2020 Veikko Hynninen